SRDC’nin koordinatörü olduğu SALUS projesinin son değerlendirme toplantısı 5 Haziran 2015’te gerçekleşti ve proje “üstün başarı” ortalama değerlendirme skoru ile tamamlandı. Projenin son yılında, proje boyunca geliştirilen (i) farmakovijilans aktiviteleri için güvenlik analiz araçları ve (ii) Advers İlaç Etkisi tespit ve yarı-otomatik raporlama araçları SALUS son kullanıcı ortakları tarafından sağlanan dev veri kaynakları üzerine kuruldu: Yaklaşık 16 milyon vatandaşın 1 milyar kaydını içeren Lombardiya Bölgesi Elektronik Sağlık Kaydı Veri Ambarı, ve yaklaşık 1 milyon hastanın 75 milyon kaydını içeren Dresden Teknik Üniversitesi Hastane Bilgi Sistemi veritabanı.
Tüm SALUS araçları farmakovijilans araştırmacısı, epidemiyolojist, veri analisti, doktor, eczacı ve veri güvenliği uzmanı gibi farklı rollerde onlarca son kullanıcı tarafından kullanıldı ve değerlendirildi. Sonuçlar gösteriyor ki SALUS araçları hasta güvenliğini ve farmakovijilans araştırmalarını operasyonel koşullarda iyileştirmek için çok yüksek potansiyele sahip.
SRDC proje bitmeden başladığı SALUS projesinin çıktılarından faydalanma ve bunları ticarileştirme aktivitelerine devam ediyor. Pek çok ulusal ve yabancı farmakovijilans kuruluşu ve sektörün önde gelen Hastane Bilgi Sistemi üreticileri ile bu konuda operasyonel ortamda büyük kapsamlı kurulumlar yapmak için görüşüyoruz.